Podziękowanie za nakrętki

Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta Ząbki za przekazanie nakrętek, które dostarczył nasz przyjaciel Grzegorz Jędrzejczyk. Czyńmy dobro!