Pamiętamy

Dnia 21 lipca 2022 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się Msza Święta za naszą koleżankę śp. Agnieszkę Rosiak, która odeszła od nas dwa lata temu.

Mszę Świętą celebrowali Biskup Katedry Polowej Wojska Polskiego ks. Wiesław Lechowicz oraz ks. komandor Janusz Bąk – przyjaciel naszego Stowarzyszenia.

Jesteśmy bardzo wdzięczni ks. komandorowi Januszowi Bąkowi za to, że Katedra Polowa Wojska Polskiego jest zawsze otwarta na prośby o wstawiennictwo za zdrowie oraz za dusze tych, którzy odeszli.

Czasami żartujemy, że ks. komandor Janusz nie tylko otwiera przed nami drzwi katedry, ale otwiera wrota do samego Boga.

Serdecznie dziękujemy przybyłym za pamięć oraz modlitwę. Kierujemy wielkie ukłony kapłanom Katedry Polowej Wojska Polskiego.