Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii Nr 7 w Warszawie a w szczególności Pani Annie Ambroziak za zaangażowanie się w zbiórkę nakrętek!

Od wielu lat szkoła zbiera nakrętki na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Dom-Rodzina-Człowiek”. Kilkukrotnie dostarczali je bezpośrednio do Stowarzyszenia, jak rownież przekazywali je do Pani na bazarku Wiatraczna, która prowadzi zbiórkę nakrętek na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii realizuje autorski projekt „EKO OSOWSKA” w ramach którego nakrętki zbiera społeczność szkolna oraz ich Sąsiedzi. W tym roku zebrali bardzo dużo nakrętek.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomaganie nakretkami! Czyńmy Dobro!

Więcej informacji dostępnych jest na stronie MOS: https://mos7.edu.pl/projekt-eko-osowska-2/