Dziękujemy Szkole w Siedlcach

Serdecznie dziękujemy Szkole Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach za udział w zbiórce nakrętek. Szczególne podziękowania ślemy organizatorom akcji na terenie szkoły p. Ewie Zwolińskiej i p. Iwonie Prokop. Czyńmy dobro!