Licealiści Domeyki z Nami!

Bardzo dziękujemy CXXII Liceum Ogólnokształcącemu im. Ignacego Domeyki w Warszawie za włączenie się w zbiórkę nakrętek.

Ogromnie cieszy nas fakt, że młodzież wkraczająca w dorosłość angażuje się w akcje charytatywne i zbiera nakrętki. To jest szansa dla nas wszystkich na dobrą przyszłość z młodymi ludźmi o otwartych sercach, którzy nie są obojętni na drugiego człowieka.

Dziękujemy, dzielny się dobrem każdego dnia!