Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy firmie Sener Polska za przekazanie nam komputerów, którymi obdarowujemy potrzebujących.

Otrzymaliśmy ostatnio podziękowanie od jednej z Rodzin, która otrzymała wsparcie. Cieszy nas to, że Sener Polska – a w szczególności pani Monika Martin z Działu Komunikacji Sener Polska – pamięta o nas.

“Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”
Flora Edwards