Ludzi poznajemy lepiej po ich czynach niż po słowach

Serdecznie dziękujemy panu Romualdowi Starosielcowi za aktywne zaangażowanie się w pomoc bezdomnym nad Wisłą. Wielokrotnie od ponad roku czasu mogliśmy liczyć na pomoc pana Romualda w transporcie pomocy materialnej jak również zbiórce dla osób potrzebujących.

Z serca dziękujemy!