Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka, którzy otworzyli swoje serca na potrzeby ubogich i pomogli nam w organizacji zbiórki żywności dla osób potrzebujących i podopiecznych Stowarzyszenia.

Szczególnie dziękujemy Pani Edycie Kostowskiej za pomoc w koordynowaniu tej kwesty.

Cieszy nas Wasza otwartość na niesienie pomocy i czynienie dobra!