Pamiętamy i pomagamy

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w niesienie pomocy bezdomnym. W szczególności dziękujemy naszemu przyjacielowi Markowi Szambelanowi – Prezesowi Fundacji Razem Lepiej, za okazane wsparcie.

Czyńmy Dobro!