Dziękujemy za nakrętki!

Serdecznie dziękujemy Szkole Podstawowej nr. 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego za okazane serce i zaangażowanie się w zbiórkę nakrętek. Cieszy nas ogromnie, że młodzi uczniowie chcą pomagać. Dziękujemy bardzo za dostarczone nakrętki i zorganizowanie transportu Pani Katarzynie Dadacz. Czyńmy Dobro!