Siła Władzy czy potrzeba Serca

Piotr I Wielki car Rosji, od 1682 roku jako władca wprowadził wiele reform w prawie, administracji, finansach oraz oświacie. Jego polityka doprowadziła Rosję do statusu mocarstwa europejskiego.

I nie jest to z naszej strony próba gloryfikacji rosyjskiego caratu, ale dobry przykład, że realnie posiadana władza, może rozwiązywać trudne problemy.

Nasz polski Piotr znad Wisły, był najlepszym kandydatem do objęcia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Piotr Ikonowicz od lat pomaga biednym, skrzywdzonym ludziom. Jest tak blisko nich, że bliżej być już nie można. Często stoi na progach ich mieszkań i blokuje eksmisję. Piotr nie ogląda ludzkiego życia zza szyb rządowych limuzyn. On je widzi w realnym świecie, pełnym rozpaczy, tragedii i niesprawiedliwości.

Jeśli ktoś miałby chęć zobaczyć prawdziwe ludzkie dramaty, bezsilność tych najsłabszych po zderzeniu z bezlitosnymi paragrafami, ich łzy, to powinien spędzić jeden dzień z Piotrem Ikonowiczem. Funkcja Rzecznika Praw Obywatrelskich nie była dla Piotra celem samym w sobie, ale dawała mu większe narzędzia do niesienia jeszcze skuteczniejszej pomocy.

Naszym zdaniem nie trzeba nosić munduru, żeby być człowiekiem honoru. Rządowe funkcje nie są też potrzebne, gdy chęć pomocy płynie z potrzeby serca.

My, członkowie Stowarzyszenia nadajemy Panu Ikonowiczowi symboliczny tytuł Piotra I Wielkiego- Obrońcy Ludzi.

Dobrzy ludzie na naszej drodze.

Zosia matka i ojciec Krzyś wynalazku.