Pomoc potrzebującym

Ostatnio otrzymaliśmy kolejną pomoc, która została przekazana dla potrzebujących na Mazurach! Czyńmy dobro!