Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy firmie Sener Polska za przekazanie nam komputerów, które przekażemy potrzebującym! Dziękujemy, że jesteście z nami. Czyńmy dobro!