Piotr Ikonowicz – Nasz kandydat na RPO

Nie ma w Polsce lepszego kandydata do objęcia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich jak Piotr Ikonowicz, który całym swoim życiem, sercem i pracą niesie pomoc ludziom od których odwraca się Państwo Polskie. Nie jest obojętny na krzywdę i niesprawiedliwość, która dotyka Społeczeństwo.

Żoliborskie Stowarzyszenie „Dom Rodzina Człowiek” wobec tak ważnego wydarzenia dla rodaków jakim jest wybór Rzecznika Praw Obywatelskich nie może pozostać obojętne. Szczególnie, gdy chodzi o dobro drugiego człowieka i jego godność zawsze służymy pomocą na różnych płaszczyznach życia osobistego i społecznego. Dlatego ważne jest dla nas aby odpowiedzialne, i służące obywatelom stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich pełniła osoba prawdziwie oddana innym, uczciwa, kompetentna i godna zaufania a takim człowiekiem jest niewątpliwie Piotr Ikonowicz, który w pełni zasługuje na to aby pełnić funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.

Piotr Ikonowicz niejednokrotnie pomógł podopiecznym naszego stowarzyszenia. Dzięki Niemu niejedna rodzina ocaliła swój dach nad głową, za co jesteśmy Mu wszyscy bardzo wdzięczni. Nasi podopieczni, którzy stracili bliskich, pracę, wpadli w długi i zostali dotknięci ciężką chorobą dzięki pomocy Piotra Ikonowicza odzyskali sens i chęć życia.

Z całego serca życzylibyśmy sobie i wszystkim Polakom takiego Rzecznika Praw Obywatelskich jak Piotr Ikonowicz. Piotrze dziękujemy i życzymy objęcia tej funkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *