Dziękujemy za pomoc!

Dziękujemy bardzo ks. dr. kapelanowi Krajowej Administracji Skarbowej podinsp. Marianowi Midura za okazaną pomoc materialną dla Naszych ukochanych podopiecznych.

Czyńmy dobro!