Bezdomni nad Wisłą

W dniu 13 stycznia 2022 roku Pani Zofia Korzeniecka – Podrucka z Żoliborskiego Stowarzyszenia „Dom, Rodzina, Człowiek”, wraz z Panami Markiem Szambelanem z Fundacji „Razem” i Piotrem Ikonowiczem odwiedzili po raz kolejny bezdomnych koczujących nad Wisłą w szałasach i namiotach.

Smutne jest to, że grupa bezdomnych powiększa się z dnia na dzień, a ostatnio dołączyła tam bezdomna 23-letnia dziewczyna. Dostarczyliśmy bezdomnym żywność oraz ubrania.

Zwracamy się do mieszkańców stolicy z gorącym apelem, by w miarę swoich możliwości przyczynili się do pomocy tym bezdomnym Polakom. Prosimy o dostarczenie żywności do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Dymińskiej 9.