1,5% podatku

Kochani, prosimy Was – LUDZI DOBREGO SERCA o wsparcie działalności statutowej Żoliborskiego Stowarzyszenia „Dom Rodzina Człowiek” po przez przekazanie w rocznym zeznaniu podatkowym 1,5% podatku na działalność naszej organizacji pożytku publicznego. Każdy niewielki odpis jest dla Naszych podopiecznych wielkim wsparciem. Nie bądźmy obojętni na ludzi niepełnosprawnych, biednych, samotnych i bezdomnych.

Nasz numer KRS, który należy wskazać w deklaracji PIT: 0000288087.