1% podatku

Już tuż, tuż zaraz, za chwilę wszyscy będziemy się rozliczać z naszych dochodów. Być może cześć osób już podjęła się tego wyzwania jakim jest rozliczenie za miniony rok. My wszyscy działający w Żoliborskim Stowarzyszeniu Dom Rodzina Człowiek prosimy gorąco wszystkich ludzi dobrej woli, którzy będą się rozliczać o przekazanie 1% dla podopiecznych naszego stowarzyszenia, którzy zmagają się z niepełnosprawnością, wieloma ciężkimi chorobami, brakiem środków na leki, sprzęt medyczny, rehabilitację, terapię i niejednokrotnie walczą z ubóstwem. Stowarzyszenie od kilku miesięcy pomaga osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie. W związku z tym prosimy również o pomoc i wsparcie materialne np. żywność, środki czystości, ciepłą odzież, koce itp. Za pomoc i wsparcie dziękujemy z całego serca. Wierzymy, że wspólnie możemy pomoc i warto wyciągnąć dłoń do drugiego człowieka.

KRS: 0000288087
Numer rachunku: 16 1090 1030 0000 0001 0912 9667